klik op foto voor vergroting


     
     
                                                      Glanskop    
     
     
                                       Gaai (houtekster) juveniel                                              Merel (klyster) vrouwtje
     
     
                           Jong roodborstje, nog niet helemaal op kleur                                           Huismus (môsk) mannetje
     
     
                                                   Groene specht                                               Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                         Jonge duifjes in het nest                                    Fuut ( hjerringslynder) met jong
     
     
                                             Tureluur (tsjirk)                                   Boerenzwaluwen (boeresweltjes)
     
     
                              Appelvink (kersebiter of appelfretter)                                                     Boerezwaluw (boeresweltsje)
     
     
                              Spreeuw (protter) juveniel                                                   Specht (spjocht) man
     
     
                                              Buizerd (mûzefalk)                                         Boomklever (beambikker) 
     
     
                                               Buizerd (Mûzefalk)                                                           Graspieper
     
     
                                                 Witte reiger                           Roodborstje (readboarstje) aan de maaltijd
     
     
                                Aalscholvers (ielgoes)                                                   Aalscholver (ielgoes)
     
     
                                               Familie zwaan                               Jonge zwarte zwaantjes ... en dat eind augustus!
     
     
                               Koolmeesje (blokmies of blokfink)                                     Jonge Appelvink (kersebiter of appelfretter)
     
     
                            Pa specht (spjocht) voert zijn jong                                             Ma appelvink voert haar jong
     
     
                                             Jonge boerenzwaluw                                                         Familie zwaan
     
     
                                             Roodborsttapuit                                                              Putter
     
     
                                          Zwarte zwanen (swannen)                                                  Zwanen (swannen)
     
     
                                      Roodborstje (readboartsje)                                                     Koerreiger
     
     
                                       Koolmees (blokmies of  blokfink)                                                 Pimpelmees (blaumieske)
     
     
                                         Jonge witte kwikstaart      Pa/ma witte kwikstaart zat in de buurt met een lekker hapje voor de kleine
     
     
                                             Buizerd (mûzefalk)
                                      Ooievaars (earrebarre) druk in actie 😉
     
     
                                                   Jonge ekster                                                       Jonge pauw
     
     
                  Winterkoninkje, heel herkenbaar aan het leuke wipstaartje                                                   Kieviet (ljip)
     
     
                                              Houtduif met jong               En het jong heeft honger! Haalt het eten uit de krop van mama
     
     
             Aanval van de reiger helemaal in beeld, van links naar rechts                                                   Reiger (reager) met vis
     
     
                                            Goudvink (goudfink)                           Kraai (krie) met prooi, een mol is de sigaar ....
     
     
                             Groenling (grienfink of grienling) vrouwtje                    Het lieve koppie van de groenling man (grienfink of grienling)
     
     
                           Bonte vliegenvanger (bûnte miggesnapper)                                                     Zwaan met 2 jongen
     
     
                                           Aalscholver (ielgoes)                          Reiger (reager) met de vleugels wijd om parasieten te lozen, die 
                           nemen de benen door de hitte
     
                                          Aalscholver (ielgoes)                                                Zwanen (swannen)
     
     
  Reiger (reager) liggend in het gras, zie je niet vaak. Ik denk vanwege de hitte                                      Jonge bruine kiekendief
     
     
                                         Tureluur (tsjirk)           Zwaluwen (sweltsjes) onder het nest aan de muur, jong roept om eten
     
     
                                               Bruine kiekendief                                          Aalscholver (ielgoes)
     
     
                                                Fuut met jonkies                                 Reiger (reager) met met een rat als prooi
     
     
                                                 Jong musje (môsk)                                       Jong koolmeesje (blokmies of blokfink)
     
     
                                                    Merel (klyster) vrouw                                                 Merel (klyster) man
     
     
                                     De prachtig gekleurde  Kalkoen                                                 Eendekuikens (einepiekjes)
     
     
                                    Jonge merel op ons tuinhekje                                                    Grutto (skries)
     
     
                                                    Vink (fink) man                                              Vink (fink) vrouw
     
     
                                                 Goudvink man       Goudvink vrouw
     
     
                                   Ooievaar (earrebarre) met jongen                                   Ooievaar (earrebarre) met jongen
     
     
                                                 Zanglijster                                                        Gaai (houtekster)      
   
     
                                                 Ooievaar (earrebarre)                               Jonge ooievaars (earrebarre) doet vliegoefeningen
     
     
                                    Merel (klyster) voert haar jong                                         Meerkoet (markol) met jong
     
     
                                                                                   Meerkoet (markol) op het nest