klik op foto voor vergroting


     
     
                                 Koolmeesje (blokmies of blokfink)             Ma houtduif met 2 al grote jongen, het ene jong is zo gretig dat ie het
              voer uit de snavel van de moeder haalt!
     
                                           Aalscholver (ielgoes)                                               Aalscholver (ielgoes)
     
     
                                          Aalscholver (ielgoes)                                                Zwanen (swannen)
     
     
                                      Boomklever (beambikker)                                               Zwanen (swannen)
     
     
                                  Boomklever (beambikker)                                                        Zwaan (swan)
     
     
                                           Specht (spjocht)
                                              Zwanen (swannen)
     
     
                                                 Goudvink man (goudfink)                                         Goudvink man (goudfink)
     
     
                                            Aalscholver (ielgoes)                     Reiger (reager) liggend vanwege de warmte denk ik
     
     
                                     Een jonge bruine kiekendief                         Jonge bruine kiekendief (dezelfde als hiernaast)
     
     
                                         Tureluur (tsjirk)           Zwaluwen (sweltsjes) onder het nest aan de muur, jong roept om eten
     
     
                                                        Lepelaar                                   Boomklever (blauspjocht of beambikker)
     
     
 |                   Buizerd (mûzefalk) op lantaarnpaal net buiten Woudsend                                              Buizerd (mûzefalk)
     
     
     
                                                 Reiger (reager)                                Reiger (reager) mooi gespiegeld in het water
     
     
                                               Bruine kiekendief                                               Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                                Fuut met jonkies                            Echtpaar fuut met jonkies in het ochtend zonnetje
     
     
                                                 Jong musje (môsk)                                       Jong koolmeesje (blokmies of blokfink)
     
     
                                                    Merel (klyster) vrouw                                                 Merel (klyster) man
     
     
                           Gaai haalt doppinda van de voederplek                                         Gaai, alweer een pinda!
     
     
                                                  Specht (spjocht)                                  Jonge specht (spjocht) wordt gevoerd
     
     
                                     De prachtig gekleurde  Kalkoen                                                        Kalkoen
     
     
                                                    Familie zwaan (swan)                                           Jonge zwanen in het gras
     
     
                                    Jonge merel op ons tuinhekje                                                    Grutto (skries)
     
     
                                                    Vink (fink) man                                              Vink (fink) vrouw
     
     
                   Reiger (reager) met zijn vleugels wijd open door de hitte    Dezelfde reiger (reager) als hiernaast, schudde met zijn keel ook vanwege
     de hitte denk ik.
     
                                                 Goudvink man       Goudvink vrouw
     
     
                                  Eendenkuikens (einepykjes)                               Eend met kuikens (ein met einepykjes)
     
     
                                   Ooievaar (earrebarre) met jongen                                   Ooievaar (earrebarre) met jongen
     
     
                                    Reiger (reager) in aanvals posite                             Reigerkop ... scherp loerend in de sloot
     
     
                                            Buizerd (mûzefalk)                                                         Mus (mosk)
     
     
                                                  Buizerd (mûzefalk)                                               Roodborstje (readboarstje)
     
     
                                       Pimpelmees (blaumieske)                                                    Koolmeesje (blokmies of blokfink)
     
     
                                Boomklever (blauspjocht of beambikker)                                   Boomklever (blauspjocht of beambikker)
     
     
                                              Zwanen (swannen) familie                                                 Eenden (einen) familie
     
     
           Houtduif (hôfdo) en specht (spjocht), gesprekje op de schutting ;)                                                 Vink (fink)vrouwtje
     
     
                                                 Ooievaar (earrebarre)                                           Ooievaars (earrebarre) met jongen
     
     
                                              Ooievaars (earrebarre)                                                     Ooievaars (earrebarre)
     
     
         Meerkoet (markol) met jong van eerste leg en jonkies van tweede leg                                         Meerkoet (markol) met jong
     
     
                      Meerkoet (markol) met jongen onder de vleugels                                              Meerkoet (markol) met jong
     
     
                                       Reiger (reager)  met prooi (rat)                                          Reiger (reager) met prooi (rat)
     
     
                                        Vink (fink) mannetje                                       Houtduif (hôfdo of houtdo)
     
     
                         Eend met kuiken (ein met einepyk)    Eendekuiken (einepyk)
     
     
                         Eend met kuikens (ein mei einepykjes)                           Eend met kuikens (ein mei einepykjes)
     
     
                                                Jonge Merel                                              Merel (klyster)
     
     
                                      Merel (klyster) aan het voederen                                       Merel (klyster) aan het voederen
     
     
                                Merel (klyster) aan het voeren                                Merel (klyster) met links en rechts jonkies
     
     
                                    Zanglijster (sjonglyster)                                 Koolmees (bijbiter of blokfink)
     
     
                                       Aalscholver (ielgoes)                                   Fuut (ielslynder) met jong
     
     
                           Meerkoet (markol) dit is haar tweede leg                                         Fuut (ielslynder) met jonkies
     
     
                                Vader en zoon specht (spjocht)                               Specht (spjocht) en eekhoorntje (iikhoarn)
     
     
                                               Gaai  (houtekster)                                           Gaai (houtekster)
     
     
                                 Groenling (grienfink of grienling)                                      Groenling (grienfink of grienling)
     
     
                                   Spreeuw (protter) mannetje                                        Spreeuw (protter) mannetje
     
     
                                 Struisvogel (strùsfûgel)                                     Struisvogel (strùsfûgel)