klik op foto voor vergroting


     
     
                Jonge appelvink met pa appelvink (kersebiter of appelfretter)                                     Pa appelvink met zijn jonkies
     
     
                                             Groenling (grienfink)                                           Zanglijster (songlyster)
     
     
                       Smelleken (stienfalk) kleinste Europese roofvogel                                    Rietzanger (reidsjonger)
     
     
                                        Buizerd (mûzefalk)                                 Koolmeesje (blokfink of blokmies)
     
     
                                                   Boompieper                                             Putter of distelvink
     
     
                                Huismus (hûsmosk) in de vlinderstruik                                                          Putter
     
     
      ijsvogel (iisfûgel) geen scherpe foto maar wat was ik blij dat ik deze                                      Jonge boerenzwaluw (boeresweltsje)
 beauty eindelijk voor de camera kreeg! Zat op een bruggetje boven een sloot    
     
     
                                       Jonge ransuil (Hoarnûle)                                             Jonge ransuilen (Hoarnûle)
     
     
                                                      Glanskop                    Gele kwikstaart (giel bouwmantsje of winterbouwmantsje)
     
     
                                    Fuut ( hjerringslynder) met jong                                                            Graspieper
     
     
                           Jong roodborstje, nog niet helemaal op kleur                    Jonge spreeuw (protter) kopje nog niet in de mooie kleuren
     
     
                                                   Groene specht                                               Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                             Specht (spjocht) man                                   Kraai (krie) met prooi, een mol is de sigaar ...
     
     
                              Appelvink (kersebiter of appelfretter)                                                     Boerezwaluw (boeresweltsje)
     
     
                                              Buizerd (mûzefalk)                                         Boomklever (beambikker) 
     
     
                                                 Witte reiger                           Roodborstje (readboarstje) aan de maaltijd
     
     
                                               Familie zwaan                               Jonge zwarte zwaantjes ... en dat eind augustus!
     
     
                          Ooievaars (earrebarren) in actie ????                                             Gaai (houtekster)
     
     
                            Pa specht (spjocht) voert zijn jong                                                      Koereiger
     
     
                                             Jonge boerenzwaluw                                                         Familie zwaan
     
     
                                             Roodborsttapuit                                                              Putter
     
     
                                          Zwarte zwanen (swannen)                                                  Zwanen (swannen)
     
     
                                          Zwanen (swannen)                                      Meerkoet (Markol) op het nest
     
     
                                         Jonge witte kwikstaart      Pa/ma witte kwikstaart zat in de buurt met een lekker hapje voor de kleine
     
     
                                                   Jonge ekster                                                       Jonge pauw
     
     
                  Winterkoninkje, heel herkenbaar aan het leuke wipstaartje                                                   Kieviet (ljip)
     
     
                                              Houtduif met jong               En het jong heeft honger! Haalt het eten uit de krop van mama
     
     
                                                Reiger (reager)                                                   Reiger (reager) met vis
     
     
                           Bonte vliegenvanger (bûnte miggesnapper)                                                     Zwaan met 2 jongen
     
     
                                           Aalscholver (ielgoes)                          Reiger (reager) met de vleugels wijd om parasieten te lozen, die 
                           nemen de benen door de hitte
     
     
  Reiger (reager) liggend in het gras, zie je niet vaak. Ik denk vanwege de hitte                                      Jonge bruine kiekendief
     
     
                                         Tureluur (tsjirk)           Zwaluwen (sweltsjes) onder het nest aan de muur, jong roept om eten
     
     
                                               Bruine kiekendief                                          Aalscholver (ielgoes)
     
     
                                                Fuut met jonkies                                 Reiger (reager) met met een rat als prooi
     
     
                                                 Jong musje (môsk)                                       Jong koolmeesje (blokmies of blokfink)
     
     
                                                    Merel (klyster) vrouw                                                 Merel (klyster) man
     
     
                                     De prachtig gekleurde  Kalkoen                                                 Eendekuikens (einepiekjes)
     
     
                                    Jonge merel op ons tuinhekje                                                    Grutto (skries)
     
     
                                                    Vink (fink) man                                              Vink (fink) vrouw
     
     
                                                 Goudvink man       Goudvink vrouw
     
     
                                   Ooievaar (earrebarre) met jongen                                   Ooievaar (earrebarre) met jongen
     
     
                                                 Ooievaar (earrebarre)                               Jonge ooievaars (earrebarre) doet vliegoefeningen
     
     
                                    Merel (klyster) voert haar jong                                         Meerkoet (markol) met jong