klik op foto voor vergroting


     
     
                                      Waterhoentje (reithintsje)                                                Waterhoentje, jonkie
     
     
                                          Zwarte zwanen (swannen)                                                  Zwanen (swannen)
     
     
                                      Roodborstje (readboartsje)                                                     Koerreiger
     
     
                                       Koolmees (blokfink of  blokfink)                                                 Pimpelmees (blaumieske)
     
     
                        Een jong roodborstje, nog niet op de juiste kleur                                               Boomklever (beambikker)
     
     
                                         Jonge witte kwikstaart      Pa/ma witte kwikstaart zat in de buurt met een lekker hapje voor de kleine
     
     
                                               Zwartkopmees          Jong roodborstje (nog niet op kleur) ging badderen in onze mini vijver
     
     
                                             Buizerd (mûzefalk)
                                                  Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                                    Familie Zwaan                                            Ooievaars, druk in actie ;)
     
     
                                                   Jonge ekster                                                       Jonge pauw
     
     
                  Winterkoninkje, heel herkenbaar aan het leuke wipstaartje                                                   Kieviet (ljip)
     
     
                                              Houtduif met jong               En het jong heeft honger! Haalt het eten uit de krop van mama
     
     
             Aanval van de reiger helemaal in beeld, van links naar rechts                                                   Reiger (reager) met vis
     
     
                                          Vader en zoon specht                                         Jonge specht (spjocht) man
     
     
                                                       Gaai                           Kraai (krie) met prooi, een mol is de sigaar ....
     
     
                             Groenling (grienfink of grienling) vrouwtje                    Het lieve koppie van de groenling man (grienfink of grienling)
     
     
                           Bonte vliegenvanger (bûnte miggesnapper)                      Appelfink man (kersebiter of appelfretter)
     
     
                                           Aalscholver (ielgoes)                                               Aalscholver (ielgoes)
     
     
                                          Aalscholver (ielgoes)                                                Zwanen (swannen)
     
     
                                      Boomklever (beambikker)                                               Zwanen (swannen)
     
     
                                  Boomklever (beambikker)                                                        Zwaan (swan)
     
     
                                           Specht (spjocht)
                                              Zwanen (swannen)
     
     
                                                 Goudvink man (goudfink)                                         Goudvink man (goudfink)
     
     
                                     Een jonge bruine kiekendief                         Jonge bruine kiekendief (dezelfde als hiernaast)
     
     
                                         Tureluur (tsjirk)           Zwaluwen (sweltsjes) onder het nest aan de muur, jong roept om eten
     
     
                                                        Lepelaar                                   Boomklever (blauspjocht of beambikker)
     
     
 |                   Buizerd (mûzefalk) op lantaarnpaal net buiten Woudsend                                                     Reiger (reager)
     
     
     
                                                 Reiger (reager)                                Reiger (reager) mooi gespiegeld in het water
     
     
                                               Bruine kiekendief                                          Aalscholver (ielgoes)
     
     
                                                Fuut met jonkies                            Echtpaar fuut met jonkies in het ochtend zonnetje
     
     
                                                 Jong musje (môsk)                                       Jong koolmeesje (blokmies of blokfink)
     
     
                                                    Merel (klyster) vrouw                                                 Merel (klyster) man
     
     
                           Gaai haalt doppinda van de voederplek                                         Gaai, alweer een pinda!
     
     
                                                  Specht (spjocht)                                  Jonge specht (spjocht) wordt gevoerd
     
     
                                     De prachtig gekleurde  Kalkoen                                                        Kalkoen
     
     
                                                    Familie zwaan (swan)                                           Jonge zwanen in het gras
     
     
                                    Jonge merel op ons tuinhekje                                                    Grutto (skries)
     
     
                                                    Vink (fink) man                                              Vink (fink) vrouw
     
     
                   Reiger (reager) met zijn vleugels wijd open door de hitte    Dezelfde reiger (reager) als hiernaast, schudde met zijn keel ook vanwege
     de hitte denk ik.
     
                                                 Goudvink man       Goudvink vrouw
     
     
                                  Eendenkuikens (einepykjes)                               Eend met kuikens (ein met einepykjes)
     
     
                                   Ooievaar (earrebarre) met jongen                                   Ooievaar (earrebarre) met jongen
     
     
                                    Reiger (reager) in aanvals positie                             Reigerkop ... scherp loerend in de sloot
     
     
                                                 Zanglijster                                                Roodborstje (readboarstje)
     
     
                                              Zwanen (swannen) familie                                                 Eenden (einen) familie
     
     
           Houtduif (hôfdo) en specht (spjocht), gesprekje op de schutting ;)                                                 Vink (fink)vrouwtje
     
     
                                                 Ooievaar (earrebarre)                                           Ooievaars (earrebarre) met jongen
     
     
                                              Ooievaars (earrebarre)                                                     Ooievaars (earrebarre)
     
     
         Meerkoet (markol) met jong van eerste leg en jonkies van tweede leg                                         Meerkoet (markol) met jong
     
     
                      Meerkoet (markol) met jongen onder de vleugels                                              Meerkoet (markol) met jong
     
     
                                       Reiger (reager)  met prooi (rat)                                          Reiger (reager) met prooi (rat)
     
     
                                        Vink (fink) mannetje                                       Houtduif (hôfdo of houtdo)
     
     
                         Eend met kuiken (ein met einepyk)    Eendekuiken (einepyk)
     
     
                                                Jonge Merel                                              Merel (klyster)
     
     
                                      Merel (klyster) aan het voederen                                       Merel (klyster) aan het voederen
     
     
                                Merel (klyster) aan het voeren                                Merel (klyster) met links en rechts jonkies
     
     
                           Meerkoet (markol) dit is haar tweede leg                                         Fuut (ielslynder) met jonkies
     
     
                                Vader en zoon specht (spjocht)                               Specht (spjocht) en eekhoorntje (iikhoarn)
     
     
                                               Gaai  (houtekster)                                           Gaai (houtekster)
     
     
                                   Spreeuw (protter) mannetje                                        Spreeuw (protter) mannetje
     
     
                                 Struisvogel (strùsfûgel)                                     Struisvogel (strùsfûgel)