De Friese naam staat achter de Nederlandse,aardigheidje omdat ik Friezin ben


   
                                        De prachtige gekleurde pauw                                                             Fazant
     
     
     
                                          Buizerd beschermt zijn prooi                                     Buizerd (mûzefalk of mûzebiter)
     
     
                                 Buizerd (mûzefalk of mûzebiter)                                             Torenvalk (reade wikel)
     
     
                Grote groep velduilen (fjildûlen), het is puzzelen maar ik tel er 18 !!!                                                       Velduil (fjildûle)
     
     
                                        Buizerd (mûzefalk of mûzebiter)                                        Velduil (fjildûle)
     
     
                       Koolmeesje (blokfink of blokmies) aan de maaltijd                                        Pimpelmeesje (blaumieske)
     
     
                                                    Smient vrouw                                                      Smient man
     
     
                                         Roodborstje (readboarstke)                                      Woerd; mannetjes eend (jerk)
   
     
                                    De prachtig gekleure Spreeuw (protter)                         De spreeuw kletste gezellig, een heel leuk geluidje!
     
     
                                           Heggenmus (graupiper)                                               Gaai (houtekster)
     
     
                   Mandarijn-eenden man en vrouw; wit vrouwtje is zeldzaam                                          Ooievaars (earrebarre) op het nest
     
     
         Jonge tortelduifjes in het nest, erg vroeg maar tortelduiven beginnen
         altijd vroeg met broeden
                                Wat een machtige ogen heeft de Sperwer 
     
     
                                       Wintertaling (piiptsjilling)                               Sperwer (sparwer) vrouwtje in de tuin (bij vrienden)
     
     
                                                      Grutto's (skries)                                                     Grutto (skries)
     
     
Collage van een etende reiger (reager) die moeite had met een hele grote vis,
maar met soppen en hakwerk met z`n snavel kreeg hij zijn maaltijd binnen!
                                Geen huismus maar een kuifmus ????!
     
     
                                                      Zilverreiger                                          Zilverreiger met vis!
     
     
               Ransuilen (hoarnûlen) een paartje? Of moeder en kind?                               Zwaan, vleugels uitwapperend na badderen
     
     
                                               Ransuil (hoarnûle)                                 Wat een machtige kop heeft de ransuil toch!
     
     
          Zwarte specht, niet scherp op de foto gekregen maar dat ik hem op de foto                                             Scholekster (strânljip)
          kreeg vond ik al bijzonder! Je ziet ze bijna nooit    
     
                                                  Kievit (ljip)                              Fuut (hjerringslynder en ook ielslynder)
     
     
                                       Buizerd (mûzefalk of mûzebiter)                                             Graspieper (piipljurk)
     
     
                De spreeuw (protter) met zijn prachtig gekleurde winterkleed                                             Vink (fink) man. in de sneeuw
     
     
                                            Huismusje in de sneeuw                               Prachtige witte ganzen in de witte sneeuw
     
     
                  Roodborstje (readboarstke) in de besneeuwde kerstboom                                                      Reiger (reager) 
     
     
                            Een prachtig paar! De heer en mevrouw Kip                Reiger op de leuning van de brug bij de Oude Koemarkt in Sneek
     
     
                     Koolmees (blokfink of blokmies) in de kerstboom                                      Reiger (reager) klaar voor de aanval
     
     
                                          Pimpelmees (blaumieske)                                                        Kuifeend (tûfein)
     
     
                                       Torenvalk (reade wikel) met muis                                                 Merel vrouw (klyster)
     
     
                  Torenvalken, eentje in het nest en de ander er buiten                                           Roodborstje (readboarstje)
     
     
                                              Ransuil (hoarnûle)                                                    Kraai (krie)
     
     
                     Ganzen in een wazig zonnetje, bijzonder mooi effect!                                                            Ekster (akster)
     
     
                                             Huismus (husmôsk)                                              Merel man (lyster)
     
     
                Jonge zwarte knobbelzwaantje. Wilhelminapark Sneek                              De 2 kleintjes zoekend naar eten in het gras
     
     
 Jonge knobbelzwaantjes met mandarijneend aan de maaltijd, zwaantjes                                Zwarte zwaan met jonkies. Wilhelminapark Sneek
 paar dagen oud ... geboren 1 januari ! Wilhelminapark Sneek    
     
     
                                                  Zilverreiger                                                   Zilverreiger
     
     
                                     Grote groep zilverreigers                                                    Mandarijn eend
     
     
                                                          Kauw (ka)                                                         Turkse tortels
     
     
                                            Torenvalk (reade wikel)                                              Houtduif  (houtdo)
     
     
                                    Pimpelmees (blaumieske)                                   Buizerd (mûzefalk of mûzebiter)
     
     
                                               Kramsvogel                     Zo lief dit musje in de voederbol die aan het raam hangt!
     
     
     Buizerd (mûzefalk of mûzebiter) zat in de berm na gevecht met andere buizerd  >              vloog later gelukkig ook weer weg
             
     
                                                 Staartmeesje                                                   Staartmeesjes
     
     
            Specht (spjocht) op ijzeren antenne, hij bikt op ijzer om zo veel   Buizerd (mûzefalk of mûzebiter) rustig in een boom aan de rand van ons dorp
                       herrie te maken om indruk te maken op de vrouwtjes    
     
     
                                           Vink (Fink) mannetje                                                   Aalscholver (ielgoes)

   
     
 Buizerd (mûzefalk of mûzebiter)                                                       Reiger (reager)
     
     
                                            Buizerd (mûzefalk of mûzebiter)                                              Poepende buizerd
     
     
              Man en vrouw eend (ein) ... aan het stofzuigen op het water ;)                           Boomkruiper (beamkrûper of beamkekladderer)