De Friese naam staat achter de Nederlandse,aardigheidje omdat ik Friezin ben


     
     
                                              Kuifeend (tûfein)                      Mooie achterkant van het Pimpelmeesje (blaumieske)
     
     
                           Nieuwsgierig roodborstje (readboarstje)                                                 Spreeuw (protter)
     
     
                                         Groenling (grienling)                                                Ooievaar (earrebarre)
     
     
                                        Kauw met hapje pindakaas                                         Zingend roodborstje (readboarstje)
     
     
                                                Spreeuw (protter)                                              Houtduif  (houtdo)
     
     
                                         Familie zwarte zwaan (swan)                                          Jonge zwarte zwaantjes
     
     
                                      Zwarte zwaan met jonkies                                               Jonge zwarte zwaantjes
     
     
                                Roodborstje (readboarstje) in de sneeuw                                    Merel (klyster) vrouw in de sneeuw
     
     
                                               Buizerd (mûzefalk)                                   Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                        Roodborstje (readboarstje)                                              Huismus (hûsmosk)
     
     
                                    Pimpelmees (blaumieske)                                   Koolmeesje (blokmies of blokfink)
     
     
                                         Turkse tortel duifjes                                               Huismus (hûsmosk)
     
     
                                       Roodborstje (readboarstje)                     Zo lief dit musje in de voederbol die aan het raam hangt!
     
     
                               Pauw, aan de wandel nabij Oudega                                                                Pauw
     
     
                                              Turkse tortelduif (do)                                                Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                        Huismus (hûsmosk)                                           Merel (klyster)vrouwtje
     
     
                                       Roodborstje (readboarstje)                                                      Reiger (reager)
     
     
                                                Reiger (reager)                                                           Reiger (reager)
     
     
                       Buizerd (mûzefalk) op lantaarnpaal in Jutrijp                                                Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                       4 x de Buizerd (mûzefalk)                 lijkt gewond bij zijn oog en snavel, zat in de berm bij te komen
                na gevecht met andere buizerd die weg vloog toen ik eraan kwam.
     
              Deze buizerd vloog later ook weer weg, was dus niet zwaargewond.
     
     
                             Huismus (hûsmosk) met beetje sneeuw                                                       Kraai (krie)
     
     
                                                 Staartmeesje                                                   Staartmeesjes
     
     
              Specht (spjocht) op ijzeren antenne, hij bikt op ijzer om zo veel             Buizerd (mûzefalk) zat rustig in een boom aan de rand van ons dorp
                       herrie te maken om indruk te maken op de vrouwtjes    
     
     
                                      Aalscholver (ielgoes)                                       Aalscholver (ielgoes)
     
     
                                  Aalscholver (ielgoes)                                         Aalscholver (ielgoes)

   
     
                                    Valk (falk of wikel)                                             Pimpelmees (blaumieske)
     
     
                                                      Kramsvogel                                                        Kramsvogel
     
     
                                        Eenden (einen) op het ijs                       Eenden (einen)op het ijs, zo mooi met de weerspiegeling
     
     
                                        Roodborstje (readboarstje)                                                        Reiger (reager)
     
     
                                                   Vink (fink) man                                  Groenling (grienfink of grienling)
     
     
                                           Turkse tortel (do)                                       Koolmees (blokmies of blokfink)
     
     
                                           Merel (lyster) man                                        Merel (lyster) man
     
     
                                            Fuut (hjerringslynder)                  Witte reiger (reager) van afstand maar zo mooi weg vliegend
     
     
                                          Merel (lyster) man                                                      Reiger (reager)
     
     
 Buizerd (mûzefalk)                                                       Reiger (reager)
     
     
                                           Vink (fink) mannetje                                            Turkse tortelduif (do)
     
     
                                         Merel (klyster) vrouwtje
                                                   Buizerd (mûzefalk)    
     
                                    Kolganzen en brandganzen (guozzen)                               Deze merel (lyster) had duidelijk schijt aan mij ;)
     
     
                                            Buizerd (mûzefalk)                                                    Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                                  Buizerd (mûzefalk)                                               Buizerd (mûzefalk)
     
     
                 Poepende buizerd (mûzefalk), rechts onder vliegt de poep            Merel (lysters) mannetjes, de linkse is nog jong dus nog niet pikzwart
     
     
                                            Huismus (hûsmosk)                                                   Huismus (hûsmosk)
     
     
              Man en vrouw eend (ein) ... aan het stofzuigen op het water ;)                                             Eend (ein) vrouwtje
     
     
                                                     Kraai (krie)                                                     Kraai (krie)
     
     
                          Zwaan (swan), klimt omhoog uit de sloot                           Zwaan (swan) net uit de sloot geklommen
     
     
                                             Zwanen (swannen)                                             Roodborstje (readboarstje)
     
     
                                              Buizerd (mûzefalk)                                                        Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                   Koolmeesje (blokmies of blokfink)                                      Koolmeesje (blokmies of blokfink)
     
     
                                           Zwaan ( swan )                                        Zwanen ( swannen )
     
     
                                        Meeuw ( miuw of kobbe )                                       Meeuw ( miuw of kobbe )
     
     
                                          Buizerd (mûzefalk)                        Boomkruiper ( beamkrûper of beamkekladder-er )
     
     
                                   Buizerd (mûzefalk) in een sneeuwbui                                    Roodborstje (readboarstje)          
     
     
                                            Ganzen ( guozzen )                                              Ganzen ( guozzen )
     
     
                                     Pimpelmees (blaumieske)                                        Waterhoentje ( reidhintsjes )
     
     
                                   Roodborstje ( readboarstje)                                      Roodborstje ( readboartsje )          
     
     
                                        Buizerd (mûzefalk)                                                            Gaai
     
     
                                                                           
     
     
                      Merel vrouwtje ( klyster ) op ons tuinhekje                                               Merel vrouwtje (klyster)
     
     
                                     Nijl ganzen ( guozzen )                                         Nijl gans ( goes of guos )
     
     
                             Biddende Valk ( wikel of falk )                                            Valk ( wikel of falk )
     
     
                            Reiger ( reager ) bij houtzaagmolen, Woudsend