De Friese naam staat achter de Nederlandse,aardigheidje omdat ik Friezin ben


     
     
                                               Buizerd (mûzefalk)                                             Scholekster (strânljip)
     
     
                                                  Kievit (ljip)                              Fuut (hjerringslynder en ook ielslynder)
     
     
                                            Buizerd (mûzefalk)                                             Graspieper (piipljurk)
     
     
                De spreeuw (protter) met zijn prachtig gekleurde winterkleed                                             Vink (fink) man. in de sneeuw
     
     
                                            Huismusje in de sneeuw                               Prachtige witte ganzen in de witte sneeuw
     
     
                  Roodborstje (readboartsje) in de besneeuwde kerstboom                                       Reiger (reager) op een bevroren sloot
     
     
                                               Ransuil (hoarnûle)
                                 Close-up van de ransuil; machtige kop
     
     
                                  Zilverreiger (sulver reager)                                                Merel vrouw (klyster)
     
     
                            Een prachtig paar! De heer en mevrouw Kip                Reiger op de leuning van de brug bij de Oude Koemarkt in Sneek
     
     
                                     Koolmees (blokfink of blokmies)                                      Reiger (reager) klaar voor de aanval
     
     
                                    Roodborstje (readboarstje)                                             Turkse tortelduiven
     
     
                                          Pimpelmees (blaumieske)                                  Ransuil (hoarûle) in de tuin bij een woning
     
     
                                                  Vink (fink) man                                                Ooievaar (earrebarre)
     
     
                                              Torenvalk met muis                                                  Specht (spjocht)
     
     
                  Torenvalken, eentje in het nest en de ander er buiten                                           Roodborstje (readboarstje)
     
     
                                              Ransuil (hoarnûle)                                                    Kraai (krie)
     
     
                     Ganzen in een wazig zonnetje, bijzonder mooi effect!                                                            Ekster 
     
     
                                             Huismus (husmôsk)                                              Merel man (lyster)
     
     
                Jonge zwarte knobbelzwaantje. Wilhelminapark Sneek                              De 2 kleintjes zoekend naar eten in het gras
     
     
 Jonge knobbelzwaantjes met mandarijneend aan de maaltijd, zwaantjes                                Zwarte zwaan met jonkies. Wilhelminapark Sneek
 paar dagen oud ... geboren 1 januari ! Wilhelminapark Sneek    
     
                                                                                       Zilverreigerr
     
     
                                                                                     Zilverreiger
     
     
                                     Grote groep zilverreigers                                                    Mandarijn eend
     
     
                                              Kuifeend (tûfein)                                      Pimpelmeesje (blaumieske)
     
     
                                         Groenling (grienling)                                                Ooievaar (earrebarre)
     
     
                                        Kauw met hapje pindakaas                                                         Turkse tortels
     
     
                                                Spreeuw (protter)                                              Houtduif  (houtdo)
     
     
                                               Buizerd (mûzefalk)                                   Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                    Pimpelmees (blaumieske)                            
     
     
                                               Kramsvogel                     Zo lief dit musje in de voederbol die aan het raam hangt!
     
     
          Buizerd (mûzefalk) zat in de berm na gevecht met andere buizerd  >              vloog later gelukkig ook weer weg
             
     
                                                 Staartmeesje                                                   Staartmeesjes
     
     
              Specht (spjocht) op ijzeren antenne, hij bikt op ijzer om zo veel             Buizerd (mûzefalk) zat rustig in een boom aan de rand van ons dorp
                       herrie te maken om indruk te maken op de vrouwtjes    
     
     
                                      Aalscholver (ielgoes)                                                   Aalscholver (ielgoes)

   
     
                                    Valk (falk of wikel)                                    Eenden (einen) op het ijs
     
     
                                           Turkse tortel (do)                               Merel (lyster) man
     
     
 Buizerd (mûzefalk)                                                       Reiger (reager)
     
     
                                            Buizerd (mûzefalk)                                              Poepende buizerd
     
     
              Man en vrouw eend (ein) ... aan het stofzuigen op het water ;)                                        Zwaan, klimt uit de sloot
     
     
                                        Koolmees (Blokmies of blokfink)                                       
                                                   Buizerd (mûzefalk)
     
                                          Buizerd (mûzefalk)                        Boomkruiper ( beamkrûper of beamkekladder-er )
     
     
                                     Nijl ganzen ( guozzen )