De Friese naam staat achter de Nederlandse, aardigheidje omdat ik Friezin ben     
                                       Torenvalk (reade wikel)               Torenvalk "biddend "in de lucht, zoeken naar een lekker hapje
     
     
                                             Aalscholver (ielgoes )                                                      Zilverreiger
     
     
                          Roodborstje (readboarstke) lekker aan het eten                                                    Zilverreiger
     
     
                                     Zwarte kraai (swarte krie)                           Jonge merel man (lyster) nog niet helemaal op kleur
     
     
                                            Buizerd (mûzefalk)                                            Pimpelmeesje (blaumieske)
     
     
                                              Merel (klyster) vrouw                     Huismus (husmôsk) vrouw in de kerstboom voor ons huis
     
     
                         Buizerd (mûzefalk) op verkeersbord langs de weg                                                     Zilvermeeuw
     
     
                                                Ransuil (hoarnûle)                                           Wat een machtige kop .....
     
     
                                                       Heggemus                                                  Reiger (reager)
     
     
                                                Vink  (fink) mannetje                                          Torenvalk (reade wikel of toerfalk)
     
     
                                             Ransuil (hoarnûle)            Twee jonge zwarte zwaantjes, een paar uurtjes oud. Uit nestje van 3
     
     
                                        Pimpelmees (blaumieske)                        Buizerd (mûzefalk) op het welkomsbord voor Woudsend
     
     
                                            Ransuil (hoarnûle)                                           Ransuil (hoarnûle)
     
     
                                                   Koperwiek                                                 Spreeuw (protter)
     
     
                             Mandarijn eend, zo prachtig gekleurd!              Een nog jonge witte zwaan, prachtig tekening in de veren
     
     
 Sperwer man , geen scherpe foto maar ik vond het bijzonder dat ik deze                                      Roodborstje (readboarstke)
 vogel kon kieken ... dus toch geplaatst    
     
                            Muskuseend met kuikens, en dat in oktober!  
    Dezelfde kuikens als hiernaast 3 weken later, tussen de herfstbladeren! 
     
     
                                Aalscholver (ielgoes) in het zonnetje                                                        Geelgors
     
     
                                                 Buizerd (mûzefalk)                                             Vink (fink) man
     
     
                                            Buizerd (mûzefalk)                                                 Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                                          Gaai                                                              Kramsvogel
     
     
                                      Tafeleend (Aythya ferina)                                                                Wulp
     
     
 Koolmeesje (blokmies of blokfink) op mijn hand, was versuft na aanvaring                                                      Heggemus
 tegen het raam, vloog later weer vrolijk weg    
     
                              Reiger (reager) met een dikke vangst!                                                    Buizerd (mûzefalk)
   
     
                                               Ooievaar (earrebarre)                                         Spreeuw (protter)
     
     
                Ransuil in het zonnetje, gewoon in een tuin in Reahûs.  Fotoserie                                                         Ransuil
     
     
                        De prachtige gekleurde spreeuw (protter)                                       Reiger (reager) in het najaarszonnetje
     
     
                                                    Familie Zwaan (swan)                                                  Jonge zwaantjes
     
     
                                     Fotoserie  Buizerd (mûzefalk)                                                                        Buizerd (mûzefalk)     
                                                                                                                     
     
                                                  Mus (mosk)                                             Houtduif (houtdo)
     
     
                                          Buizerd (mûzefalk)                                    Zanglijster  (sjonglyster)
     
     
                                             Specht (spjocht)                                             Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                                   Zwarthalszwaan                                           Keizerganzen (guozzen)
                                                                                     
     
                                                 Buizerd (mûzefalk)                                     Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                           Turkse tortel duifjes                                               Buizerd (mûzefalk)
     
     
  Zwart/witte kauw (ka) waarschijnlijk pigmentafwijking genaamd leucisme   Kauw (ka)
     
     
                                  Kuifeend (tùfke-ein) vrouwtje                                      Kuifeend (tùfke-ein) mannetje
     
     
                                    Koolmees (blokmies of blokfink)                                              Merel (klyster)
     
     
                                               Echtpaar eend          Ooievaar op uiterste puntje van een wiek van houtzaagmolen De jager
     
     
                                                         Gaai                                           Boomklever (beambikker)
     
     
                                                   Zwaan (swan)                                                     Jonge zwanen
     
     
                                2 Jonge duifjes in het nest ... in september!                                       Koolmeesje (blokmies of blokfink)
     
                       
                              De grote Oehoe uil ( ûle ) in vogelpark                                                          Emoe
     
     
                                                      
     
   
                                                             
Bewaren