De Friese naam staat achter de Nederlandse, aardigheidje omdat ik Friezin ben     
                                               Buizerd (mûzefalk)                                                     Velduil (fjidûle)
     
     
                                                 Velduil (fjidûle)                                Spreeuwen (protters), drie op een rij!
     
     
                                                        Kievit (ljip)                                                          Zilverreiger
     
     
                                                Ransuil (hoarnûle)                                                  Ransuil (hoarnûle)
     
     
                                                   Specht (spjocht)                                                Ransuil (hoarnûle)
     
     
                                                 Reiger (reager)                                                    IJsvogel (iisfûgel)
     
     
                                                      Glanskop                                            Pimpelmeesje (blaumieske)
     
     
                                               Vink (Fink) man                                              Boomklever (beambikker)
     
     
               Buizerd (mûzefalk) indringend keek hij me aan maar bleef zitten                          Muskuseend met jongen, en dat eind november!
     
     
                                                   Roodpootvalk                Het roodborstje (readboarstke) gaf een serenade hoog in de boom
     
     
                                              Buizerd (mûzefalk)                                       Roodborstje (readboarstke)
     
     
                                                   Familie zwaan (swan)                                              Winterkoninkje (Tomke)
     
     
                                               Spreeuw (protter)                                                           Smient
     
     
                                       Torenvalk (reade wikel)                                                Torenvalk (reade wikel)
     
     
                                     Zwarte kraai (swarte krie)                           Jonge merel man (lyster) nog niet helemaal op kleur
     
     
                                              Merel (klyster) vrouw                     Huismus (husmôsk) vrouw in de kerstboom voor ons huis
     
     
                                                Ransuil (hoarnûle)                                           Wat een machtige kop .....
     
     
                                           Zanglijster (sjonglyster)                                          Torenvalk (reade wikel of toerfalk)
     
     
                                                 Koperwiek                                     Madarijneend, zo prachtig gekleurd!
     
     
 Sperwer man , geen scherpe foto maar ik vond het bijzonder dat ik deze                                                            Kauw (ka)
 vogel kon kieken ... dus toch geplaatst    
     
                            Muskuseend met kuikens, en dat in oktober!  
    Dezelfde kuikens als hiernaast 3 weken later, tussen de herfstbladeren! 
     
     
                                Aalscholver (ielgoes) in het zonnetje                                                        Geelgors
     
     
                                                          Gaai                                                              Kramsvogel
     
     
                                      Tafeleend (Aythya ferina)                                                                Wulp
     
     
 Koolmeesje (blokmies of blokfink) op mijn hand, was versuft na aanvaring                                                      Heggemus
 tegen het raam, vloog later weer vrolijk weg    
     
                              Reiger (reager) met een dikke vangst!                                                    Buizerd (mûzefalk)
   
     
                                               Ooievaar (earrebarre)                   Ooievaars gezellig samen in de avondzon, hij fluistert lieve
                   woordjes in haar oor ?
     
     
                                                 Zwarthals zwanen                                       Reiger (reager) in het najaarszonnetje
     
     
                                                    Familie Zwaan (swan)                                                  Jonge zwaantjes
                                                                                                                     
     
                                                  Mus (mosk)                                             Houtduif (houtdo)
     
     
                                        Buizerd (mûzefalk)                                             Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                  Kuifeend (tùfke-ein) vrouwtje                                      Kuifeend (tùfke-ein) mannetje
     
     
                                    Koolmees (blokmies of blokfink)                                              Merel (klyster)
     
     
                                               Echtpaar eend                                                    Grote oehoe (in vogelpark)
     
     
                                2 Jonge duifjes in het nest ... in september!                                       Koolmeesje (blokmies of blokfink)
     
   
Bewaren