De Friese naam staat achter de Nederlandse, aardigheidje omdat ik Friezin ben     
                     Woerd; mannetjes eend.  Heerlijk in het zonnetje    
     
     
                                            Ransuil (hoarnûle)                                                  Ransuil (hoarnûle)
     
     
                                                   Koperwiek                                          Merel (klyster) vrouw
     
     
                             Mandarijn eend, zo prachtig gekleurd!              Een nog jonge witte zwaan, prachtig tekening in de veren
     
     
 Sperwer man , geen scherpe foto maar ik vond het bijzonder dat ik deze                                      Roodborstje (readboarstke)
 vogel kon kieken ... dus toch geplaatst    
     
                            Muskuseend met kuikens, en dat in oktober!  
    Dezelfde kuikens als hiernaast 3 weken later, tussen de herfstbladeren! 
     
     
                                                 Ransuil (hoarnûle)                                                  Ransuil (hoarnûle)
     
     
                             Spreeuw (protter) prachtig gekleurde vogel                                                    Spreeuw (protter)
     
     
                                Aalscholver (ielgoes) in het zonnetje                                          Pimpelmsse (blaumieske)
     
     
                                                   Huismus (môsk)                                              Jonge merel (klyster)
     
     
                                                 Buizerd (mûzefalk)                                             Vink (fink) man
     
     
                                            Buizerd (mûzefalk)                                                 Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                                          Gaai                                                              Kramsvogel
     
     
                                      Tafeleend (Aythya ferina)                                                                Wulp
     
     
                                             Huismus (mosk)                                             Groenling (grienling)
     
     
 Koolmeesje (blokmies of blokfink) op mijn hand, was versuft na aanvaring                                                      Heggemus
 tegen het raam, vloog later weer vrolijk weg    
     
                              Reiger (reager) met een dikke vangst!    Dezelfde reiger (reager) als hiernaast, de grote vis gleed na wat
     schrokken zo de keel in .... 
     
           Specht man (spjocht) erg schuw, hing steeds achterover om te                                              Vink (fink) man
            kijken of de kust nog veilig was om weer een hapje te eten.    
     
                                               Ooievaar (earrebarre)                                         Spreeuw (protter)
     
     
                                                   Geelgors                                                           Geelgors
     
     
                Ransuil in het zonnetje, gewoon in een tuin in Reahûs.  Fotoserie                                                         Ransuil
     
     
                          Jonge aalscholver (ielgoes) onvolwassen aalscholvers                                                       Reiger (reager)
                          hebben nog een witte buik    
     
                                               Fuut (ielslynder)                                       Reiger (reager) in het najaarszonnetje
     
     
              De prachtige gekleurde en getekende Spreeuw (protter)                                                Spreeuw (protter)
     
     
                                         Aalscholver (ielgoes)
                                      Aalscholvers (ielgoes)
     
     
                                                    Familie Zwaan (swan)                                                  Jonge zwaantjes
     
     
                                                   Familie Zwaan (swan)                                                 Jonge zwaantjes
     
     
                                     Fotoserie  Buizerd (mûzefalk)                                                                                 Buizerd (mûzefalk)
                                                                                                                     
     
                                                  Buizerd (mûzefalk)                                  Buizerd (mûzefalk) 
     
     
                                                  Mus (mosk)                                      Roodborstje (readboarstke)
     
     
                                          Buizerd (mûzefalk)                                      Pimpelmeesje (blaumieske)
     
     
                                           Houtduif (houtdo)                                        Koolmeesje (blokmies of blokfink)
     
     
                                                 Merel (klyster) vrouw  
                                           Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                       Zanglijster (sjonglyster)                                            Roodborstje (readboarstke)
     
     
                                             Specht (spjocht)                                                   Specht (spjocht)
     
     
                                             Buizerd (mûzefalk)                                              Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                                   Zwarthalszwaan                                           Keizerganzen (guozzen)
                                                                                     
     
                                                 Buizerd (mûzefalk)                                     Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                           Turkse tortel duifjes                                               Buizerd (mûzefalk)
     
     
  Zwart/witte kauw (ka) waarschijnlijk pigmentafwijking genaamd leucisme   Kauw (ka)
     
     
 |                                               Buizerd (mûzefalk)                                                     Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                  Kuifeend (tùfke-ein) vrouwtje                                      Kuifeend (tùfke-ein) mannetje
     
     
                                    Koolmees (blokmies of blokfink)                                               Huismus (hùsmosk)
     
     
                                               Echtpaar eend          Ooievaar op uiterste puntje van een wiek van houtzaagmolen De jager
     
     
                          Reiger (reager) zo mooi gespiegeld in het water      
     
     
                                           Huismus (hùsmosk)                                                          Heggemus
     
     
                                                         Gaai                                                 Houtduif (houtdo)
     
     
                                                   Zwaan (swan)                                              Boomklever (beambikker)
     
     
                                              Zwanen familie                                                      Jonge zwanen
     
     
                                       Pimpelmees (blaumieske)                                       Koolmeesje (blokmies of blokfink)
     
     
                 Tweede leg van duif, 2 jonkies .... en dat in september!                               Merel vrouwtje (klyster) in de hazelaarstruik
     
     
                                            Witte reiger (reager)                                       Merel (klyster) aan de appeltjes
     
     
                                   Buizerd (mûzefalk)                                                 Reiger ( reager )
     
     
                                            Zwaan ( swan )                                        Zwaan (op het fietspad in Jutrijp)
 
   
                       
                              De grote Oehoe uil ( ûle ) in vogelpark                                                          Emoe
     
     
                                                      
     
   
                                                             
Bewaren