De Friese naam staat achter de Nederlandse, aardigheidje omdat ik Friezin ben     
                                      Pimpelmees (blaumieske)          Buizderd (mûzefalk) beetje verstopt maar prachtige kop mooi te zien! 
     
     
                                       Roodborstje (readboarstke)                                              Jonge merel (klyster)
     
     
                                              Vink (fink) mannetje                                                Vink (fink) mannetje
     
     
                                                 Buizerd (mûzefalk)                                               Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                            Buizerd (mûzefalk)                                                 Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                                          Gaai                                                               Gaai
     
     
                                      Tafeleend (Aythya ferina)                                                                Wulp
     
     
                                                    Kramsvogel                                                  Kramsvogel
     
     
                                             Huismus (mosk)                                             Merel vrouwtje (klyster)
     
     
 Koolmeesje (blokmies of blokfink) op mijn hand, was versuft na aanvaring                                                      Heggemus
 tegen het raam, vloog later weer vrolijk weg    
     
                                             Buizerd (mûzefalk)                                                 Buizerd (mûzefalk)
     
     
                              Reiger (reager) met een dikke vangst!    Dezelfde reiger (reager) als hiernaast, de grote vis gleed na wat
     schrokken zo de keel in .... 
     
           Specht man (spjocht) erg schuw, hing steeds achterover om te                                              Vink (fink) man
            kijken of de kust nog veilig was om weer een hapje te eten.    
     
                                               Ooievaar (earrebarre)                                         Spreeuw (protter)
     
     
                                                   Geelgors                                                           Geelgors
     
     
                Ransuil in het zonnetje, gewoon in een tuin in Reahûs.  Fotoserie                                                         Ransuil
     
     
                                                        Ransuil                                                         Ransuil
     
     
                              Zwaan (swan) was zich aan het poedelen                   Zwaan (swan) dezelfde als hiernaast, lekker poedelen
     
     
                          Jonge aalscholver (ielgoes) onvolwassen aalscholvers                                                       Reiger (reager)
                          hebben nog een witte buik    
     
                                               Fuut (ielslynder)                                       Reiger (reager) in het najaarszonnetje
     
     
              De prachtige gekleurde en getekende Spreeuw (protter)                                                Spreeuw (protter)
     
     
                                         Aalscholver (ielgoes)
                                      Aalscholvers (ielgoes)
     
     
                                                    Familie Zwaan (swan)                                                  Jonge zwaantjes
     
     
                                                   Familie Zwaan (swan)                                                 Jonge zwaantjes
     
     
                                     Fotoserie  Buizerd (mûzefalk)                                                                                 Buizerd (mûzefalk)
                                                                                                                     
     
                                                  Buizerd (mûzefalk)                                  Buizerd (mûzefalk) 
     
     
                                                  Mus (mosk)                                      Roodborstje (readboarstke)
     
     
                                          Buizerd (mûzefalk)                                      Pimpelmeesje (blaumieske)
     
     
                                           Houtduif (houtdo)                                        Koolmeesje (blokmies of blokfink)
     
     
                                                 Merel (klyster) vrouw                                                Merel (lyster) man
     
     
                                       Zanglijster (sjonglyster)                                            Roodborstje (readboarstke)
     
     
                                             Specht (spjocht)                                                   Specht (spjocht)
     
     
                                             Buizerd (mûzefalk)                                              Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                                   Zwarthalszwaan                                           Keizerganzen (guozzen)
     
     
                                              Buizerd (mûzefalk)                                               Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                                Vink (fink) vrouwtje                                              Vink (fink) mannetje
     
     
                                                 Buizerd (mûzefalk)                                          Buizerd (mûzefalk)
     
     
                   Silhouet van een buizerd (mûzefalk) bij zonsondergang                                                   Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                          Groenling (flaaksfink)                                             Groenling (flaaksfink)
     
     
                                           Turkse tortel duifjes                                               Buizerd (mûzefalk)
     
     
  Zwart/witte kauw (ka) waarschijnlijk pigmentafwijking genaamd leucisme   Roodborstje (readboarstke)
     
     
 |                                               Buizerd (mûzefalk)                                                     Buizerd (mûzefalk)
     
     
                                        Spreeuw (protter)                                                           Kauw (ka)
     
     
                                  Kuifeend (tùfke-ein) vrouwtje                                      Kuifeend (tùfke-ein) mannetje
     
     
                                    Koolmees (blokmies of blokfink)                                               Huismus (hùsmosk)
     
     
                                               Echtpaar eend          Ooievaar op uiterste puntje van een wiek van houtzaagmolen De jager
     
     
                          Reiger (reager) zo mooi gespiegeld in het water            Reiger (reager) op zoek naar visje ... mooie weerspiegeling in water
     
     
                                           Huismus (hùsmosk)                                                          Heggemus
     
     
                                                         Gaai                                                 Houtduif (houtdo)
     
     
                                                   Zwaan (swan)                                                    Zwaan (swan)
     
     
                                              Zwanen familie                                                      Jonge zwanen
     
     
                                     Roodborstje (readboarstke)                                     Roodborstje (readboarstke)
     
     
                                             Huismus (hùsmosk)                                           Aalscholver (ielgoes)
     
     
                                       Pimpelmees (blaumieske)                                       Koolmeesje (blokmies of blokfink)
     
     
                       Boomklever (blauspjocht of beambikker)                           Boomklever (blauspjocht of beambikker)
     
     
                 Tweede leg van duif, 2 jonkies .... en dat in september!                               Merel vrouwtje (klyster) in de hazelaarstruik
     
     
                                            Witte reiger (reager)                          Merels ( swarte lysters ) aan ontbijt in meidoorn
     
     
                            Vrouwtje merel ( klyster ) in sierappeltjesboom                                             Witte reiger (reager)
     
     
                                           Reiger ( reager )                                                 Reiger ( reager )
     
     
                                            Zwaan ( swan )                                               Zwaan ( swan )
 
   
                       
                              De grote Oehoe uil ( ûle ) in vogelpark                                                          Emoe
     
     
                                 Ganzen ( guozzen ) in land Indijk                                Zwaan (swan) op het fietspad in Jutrijp
     
   
                                                             
Bewaren