Klik op foto voor vergroting


     
     
                                    Putter ook wel distelvink genoemd                          Pa appelvink (kersebiter of appelfretter) met jong
     
     
             Jonge specht kijkt even uit het nest, bijna klaar om uit te vliegen                                                     Jonge meerkoeten
     
     
                                           Buizerd (mûzefalk)                                                   Grutto (skries)
     
     
                                             rietzanger (reidsjonger)                                                      Rietgors (reidmosk)
     
     
                                           Merel (lyster) verouw                                     Koolmeesje (blokmies of blokfink)
     
     
                                                  Specht (spjocht)                                                    Vink (fink) vrouw
     
     
                                        Boomklever (blauspjocht)                                          Boomklever (blauspjocht)
     
     
                                                 zwartkop                                           Roodborstje (readboarstje)
     
     
                           Appelvink (kersebiter of appelfretter) man                             Appelvink (kersebiter of appelfretter) vrouw
     
     
                           Appelvink man, lekker aan het drinken                                   Appelvink vrouw badderend in de vijver 
     
     
                            Boomkruiper (beamkrûper) lekker badderend                                                      Fitis in de vijver
     
     
                              Eend met kuikens (ein mei einepykjes)                                                           Einepykje
     
     
                                                           Fazant                                                  lepelaar (leppelbek)
     
     
        Man en vrouw groenling (grienling of grienfink) samen op onze voederplek                                                    Groenling man
     
     
                                                         Staartmeesje                                              Pauw vrouwtje
     
     
                                                       Grutto (skries)                                                     Vink (fink) man
     
     
                                        Spreeuw (spjocht) voert haar jong             3 op een rij! deze 3 jonge spreeuwen schreeuwen om eten!
     
     
                                   Boomklever jong kijkt even uit het nest                               Pa of ma boomklever bij het nest
     
     
                                       Ooievaar (earrebarre) met jongen                                                    Spreeuw (protter)
     
     
                               Jonge meerkoet ( veilig onder moeders vleugels)                                      Reiger (reager) met vis
     
     
                                     Meerkoet (markol) voert jonkies                                           Reiger (reager)
     
     
                                                     Wulp                            Rietzanger, net of zit ie onder een parasolletje 😉
     
     
                     Koolmees (blokmies of blokfink) met rupsje, voor de jonkies                                           Roodborsttapuit
     
     
                                               Waterhoen (reidhintsje)                                        Zanglijster  (sjonglyster)
     
     
                                          Heggemus (hagemosk)   Tapuit (heidehipper)
     
     
                                            Jonge zwarte zwaantjes                                  De zwaantjes met mama zwaan
     
     
                                                                 Kuifeend                                         Merel (lyster) vrouw
     
     
                                Torenvalk (reade wikel of toerfalk) bij het nest                                                      Torenvalk
     
     
                                       Torenvalk; zo mooi gecamoufleerd                                                Torenvalk
     
     
 Jong vogeltje kwam bij ons in de tuin, denk zanglijster. Ouders in de buurt       Jong koolmeesje, net uitgevlogen. bleef nog even in tuin rond kijken
 dus met rust gelaten    
     
                                                       Familie gans (goes)                            Meerkoet (markol) met jonkies
     
     
                                    Bonte vliegenvanger (bûnte miggesnapper)                 Bonte vliegenvanger (bûnte miggesnapper)
     
     
                                         Mama eend op stap met de kids                               Eend met kindjes (ein met pykjes)
     
     
            Koolmeesje (blokfink of blokmies) verzameld haren van onze                                        Aalscholver (ielgoes)
             honden voor haar nest    
     
                                                Fuut (ielslynder) op nest    Futen druk bezig met het nest, ma schikt de eieren en pa brengt
     nog wat strootjes, helaas ook veel plastic op het nest
     
                            Ma pimpelmees (blaumieske) voert haar jong                                       Buizerd (mûzefalk)                
                                
     
                                       Houtduif ( hôfdo of houtdo) op het nest            Gaai, duidelijk is de keelzak te zien waar hij meerdere pinda's in stopt,                                     
     
     
                                                       Mandarijneend                             Reiger (reager) met lekker hapje
     
     
                                                       Muskuseend                                                      Muskuseend
     
     
                               Mama eend met kuikens (ein met einepykjes)                                     Eendekuikens (einepykjes)
     
     
                                                                  Ekster                                                 Merel (klyster)
     
     
                    Pimpelmees (blaumieske) brengt spinnetje bij haar jonkies                                                        Gaai
     
     
                                                  Goudvink vrouw                                           Goudvink man
     
     
                               Musje krijg eten op de pindakaaspot   Kuifeend
     
     
                                                    Reiger (reager)                                                reiger (reager)
     
     
                                  Zwarte zwaan (swan) met 5 jongen                                            Jong zwart zwaantje
     
     
                                               Ooievaar (earrebarre)                                     Klepperende  ooievaar (earrebarre)
               
     
                                               Eend (ein) mannetje                                   Eend (ein) vrouwtje
     
     
                                     Pimpelmees (blaumieske)                                                           Graspieper
     
     
                                                  Zwanen (swannen)                                            Ganzen (gouzzen)
     
     
                                               Turkse tortelduif (do)                                              Kievit  (ljip)
     
     
                               Groenling man (grienfink of grienling)                                                                                                 Groenling man (grienfink of grienling)
     
     
                                                     Kramsvogel                                                 Kauw (Ka)
     
     
                                 Merel eitjes in nestje         De mereltjes uit de eitjes van foto hiernaast, 2 dagen voor ze uitvlogen
     
     
                                       Zwarte kraai ( krie )                                                     Mus (môsk)
     
     
                             Kuifeend ( tùfke-ein ) mannetje                                 Kuifeend ( tùfke-ein ) vrouwtje