Klik op foto voor vergroting


     
     
                        Ooievaar (earrebarre) voert haar jongen      
     
     
                       Pa appelvink (rechts) met 2 hongerige jongen                              Pa appelvink (kersebiter of appelfretter) voert zijn jong
  (geweldig dat de appelvink zijn kids meenam naar onze voederplek!)    
     
     
                                      Spreeuw met hongerig jong                                                 Hongerig jong pimpelmeesje
     
     
                                           Zwaan met jongen                                    Eend met kuikens (ein mei einepiekjes)
     
     
                              Aalscholver (ielgoes) met een hele grote bek                                             Eendekuikentjes    (einepiekjes)     
     
     
                       De zwarte specht (swarte spjocht) bij het nest                         Pimpelmeesje (blaumieske) met een rupsje voor haar jonkies
     
     
                               Zwarte specht met de kop uit het nest                                                           Fazant
     
     
                                            Kraai (krie) op het strand                                    Appelvink man (kersebiter of appelfretter)
     
   
                                               Kemphaan (hoants)                                           Groenling (grienfink of grienling)
     
     
                                                 Buizerd (mûzefalk)                                          Zanglijster, met spiegelbeeld
     
     
                                                    Boompieper                                  Tjiftjaf, gespiegeld in het water van de vijver
     
     
                                 Jonge meerkoetjes, net punkertjes!                                 Echtpaar appelvink (kersebiter of appelfretter)       
     
     
                                  Torenvalk (reade wikel of toerfalk)                                        Witte kwikstaart (boumantsje wipsturt)
     
     
                                    Winterkoninkje (winterkeninkje)                                                   Reiger (reager)
     
     
                                  Buizerd (mûzefalk) geringd                                  Roodborstje (readboarske)           
     
     
                                 Merel (lyster) op haar nestje in onze tuin!                                                 Roerdomp (reiddomp)
     
     
                                               Ransuil (hoarnûle)                                                             Ransuil
     
     
                                                Velduil (fjildûle)                                                Velduil (fjidûle)
     
     
                                                    Grutto (skries)                                                    Tureluur (Tsjirk)
     
     
                                        Zwaan ( swan) met jonkies                                                Baardmannetje (vrouwtje)
     
     
  Zwaluw (sweal) hangt uit het nest, ik weet niet of dit een jong of een ouder is                                                 Nijlgans (nylgoes)
     
     
                                            Tuinfluiter (tûnsjonger)                         Rietzangers (reidsjonger) rechts met snavel vol insecten 
     
     
                                             Pimpelmees (blaumieske)                                               Echtpaar chileense smient
     
     
                Koolmees (blokmies of blokfink) met rupsje voor de jonkies                                                    Fuut (Hjerringslynder)
     
     
                                                 Zwartkop vrouw                                                     Zwartkop man
     
     
                                                 Goudhaantje                                                          Boomkruiper
     
     
                                              Kievit (ljip)                                                                Fitis
     
     
     
                                         Kokmeeuw (kobbe)                      Gele kwikstaart (giel bouwmantsje of winterboumantsje)
     
     
                                                 Havik (hauk)                                          Blauwborst (blauboarstk)
     
     
                                       Putter ook wel distelvink genoemd                                                Gaai (houtekster)
     
     
             Jonge specht kijkt even uit het nest, bijna klaar om uit te vliegen                                                     Jonge meerkoeten
     
     
                                           Buizerd (mûzefalk)                                                   Vink (fink) man
     
     
                                             rietzanger (reidsjonger)                                                      Rietgors (reidmosk)
     
     
                                           Merel (lyster) vrouw                                     Koolmeesje (blokmies of blokfink)
     
     
                                                  Specht (spjocht)                                                    Vink (fink) vrouw
     
     
                                        Boomklever (blauspjocht)                                          Boomklever (blauspjocht)
     
     
                           Appelvink man, lekker aan het drinken                                   Appelvink vrouw badderend in de vijver 
     
     
                            Boomkruiper (beamkrûper) lekker badderend                                                      Fitis in de vijver
     
     
                                                           Fazant                                                  lepelaar (leppelbek)
     
     
                                                         Staartmeesje                                              Pauw vrouwtje
     
     
                                   Boomklever jong kijkt even uit het nest                               Pa of ma boomklever bij het nest
     
     
                               Jonge meerkoet ( veilig onder moeders vleugels)                                      Reiger (reager) met vis
     
     
                                            Roodborsttapuit                                           Reiger (reager)
     
     
                                                     Wulp (wylp)                                                         Mandarijn eend
     
     
                                               Waterhoen (reidhintsje)                                        Zanglijster  (sjonglyster)
     
     
                                          Heggemus (hagemosk)   Tapuit (heidehipper)
     
     
                                            Jonge zwarte zwaantjes                                            De zwaantjes met mama zwaan
     
     
                                Torenvalk (reade wikel of toerfalk) bij het nest                                                      Torenvalk
     
     
                                       Torenvalk; zo mooi gecamoufleerd                                                Torenvalk
     
     
 Jong vogeltje kwam bij ons in de tuin, denk zanglijster. Ouders in de buurt       Jong koolmeesje, net uitgevlogen. bleef nog even in tuin rond kijken
 dus met rust gelaten    
     
                                                       Familie gans (goes)                            Meerkoet (markol) met jonkies
     
     
                                    Bonte vliegenvanger (bûnte miggesnapper)                                        Bonte vliegenvanger (bûnte miggesnapper)
     
     
                              Houtduif ( hôfdo of houtdo)            Gaai, duidelijk is de keelzak te zien waar hij meerdere pinda's in stopt,                                     
     
     
                                                       Muskuseend                                                      Muskuseend
     
     
                    Pimpelmees (blaumieske) brengt spinnetje bij haar jonkies                                        Klepperende ooievaar (earrebarre)     
     
     
                                                  Goudvink vrouw                                           Goudvink man
     
     
                                  Zwarte zwaan (swan) met 5 jongen                                            Jong zwart zwaantje
     
     
                                               Eend (ein) mannetje                                   Eend (ein) vrouwtje
     
     
                                 Merel eitjes in nestje         De mereltjes uit de eitjes van foto hiernaast, 2 dagen voor ze uitvlogen
     
     
                                       Zwarte kraai ( krie )                                                    Graspieper (piipljurk)
     
     
                             Kuifeend ( tùfke-ein ) mannetje                                 Kuifeend ( tùfke-ein ) vrouwtje